PN-Konsult & Dinesdoggar

Kontakt


    Petra Nielsen


Telefon: 042-162501

Mobil: 0768040438

Mail : petra-n@telia.com

                               Hitta hitAdress : Lillemarks vägen 4 Ekeby 267 75

Vid frågor kontakta mig på 0768040438

http://kartor.eniro.se/m/nzxRT

             

    Mitt CV

Högskolestudier lärare distans

2016-

Legitimerad Pedagogisk Tjänstehundsförare

2015-2016

Samtalsterapeut

2015-

Familjehem

2012-

Personlig assistent

2006

 

 

Arbetslivserfarenhet

Pedagog Holstagårdsskolan Helsingborg

2018-

Resurs pedagog /pedagog Ekeby skola

2012-2018

Pedagogisk tjänstehunds förare Ekeby skola

2015-

Samtalsterapeut privat

2015-

Aktivt familjehem Ekeby

2012-

Egen företagare Ekeby

2010-

Aktiv personlig assistent Ekeby

2006-

BM transport transportledare Ängelholm

2003-2005

Elander skogs rulloffset/Jms rulloffset Helsingborg

90tal-2003

Utbildning

Diplomering : Britt Uddegård/Jämtlands Gymnasieförbund – Alla ska med – Att förebygga elev avhopp i skolan. 2019

Diplomering: Dana Hagström/kunskapsboken.se AKK- Alternativ och kompletterande kommunikation. 2019

Diplomering: Jessica Ekman Consulting Bättre bemötande vid psykisk ohälsa. 2019

Diplomering: Nichlas Behrmann/kunskapsboken.se ABC – Akutsjukvård 2019

Diplomering: Ulika Aspeflo/utbildning autism, Att undervisa elever med NPF. 2019

Intyg: Stiftelsen ICDP Sweden International Child Development Programme för genomgången vägledning i programmet vägledande samspel 2019.

Webbutbildning om SIP för barn- vad är SIP, när behövs SIP, bedömning, samtycke, familjensdelaktighet, barnets delaktighet, informationtill familjer, SIP mötets innehåll och struktur, att leda SIP möte, barns delaktighet på möte, huvudansvar, om oplanerade händelser inträffar, upprätta SIP, dokumentation, innehåll, exempel på målformulering, uppföljning/avslut, exemprl på uppföljning, SIP en avslutas, styrning, ledning, utvärdering, mål, mått och aktivitet för att utveckla arbetet, kontinuerlig uppföljning, lednings och styrningssystemets betydelse och gemensam ledning och styrning. 2019.

Diplomering: Steinbergs Utbildnings AB Pedagogik- grundkurs för lärare 2019

Legitimerad pedagogisk tjänstehundsförare

*Elever med särskilda behov-autism

*Sinnen och inlärning

*Riktlinjer och regelverk för arbete med hund i pedagogisk verksamhet

*Media

*Hundutbildning

*Pedagogisk insats med hund

 2015-2016

Samtalsterapeut                                

 2015-

Familjehem                                                                                                                        

 2012

Taxi legitimation för yrkesförare

2013

Skånemejeriers Baristautbildning hos Fogarolli

2012

Egen företagare

2010

Personlig assistent

2006

BM transport transportledare Ängelholm

2003-2005

Elander skogs rulloffset / Jms rulloffset Helsingborg

Expeditions- och lageransvarig.

 

Bokbinderiförman, med personal-, planerings-, produktionsansvar.

 

Data/postsort-adresshantering.

 

Farligt gods utbildning, bakgrund, lagstiftning, transportsätt, regelverk, klassindelning, emballering, påskrifter, etikettering, transporthandlingar, godsdeklaration, avsändarintyg, transportkort, fria mängder, begränsad kvantitet.

 

 

Internrevisor för revidering av ett företags kvalitetssytem enligt SS-EN ISO 9001 och 9002i.

 

 

Fackordförande för grafiska fackförbundet.

 

medlemsutbildning arbetarrörelsens historia. Arbetsmarknadens parter. Det fackliga arbetssättet och dess organisationer.

Möten och mötesdemokrati. Arbetsrätt, lagar och avtal. Förhandlingskunskap. Arbetsmiljön och våra försäkringar.

Äldre yrken visas inte.

 

90 tal- 2003